Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie 2016

Verejné obstarávanie 2017

Verejné obstarávanie 2018

Verejné obstarávanie 2019

Verejné obstarávanie 2019 – 3.štvrťrok

Verejné obstarávanie 2019  2. – 4. štvrťrok

Verejné obstarávanie 2020 – 1.štvrťrok

Verejné obstarávanie 2020 – 2.-3. štvrťrok

Verejné obstarávanie 2020 – 4. štvrťrok

Verejné obstarávanie 2021 – 1. štvrťrok

Verejné obstarávanie 2021 – 2. štvrťrok

Verejné obstarávanie 2021 – 3., 4. štvrťrok

Verejné obstarávanie 2022 – 1.štvrťrok

Verejné obstarávanie -2022- 2.štvrťrok

Verejné obstarávanie 2022 – 4. štvrťrok

 

 

Reedukačné centrum 1106, 90873 Veľké Leváre

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou  podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami  vyššími  ako 1 000,- €:

 

Rok: 2013 – 1. štvrťrok

 

P.č .

 

 Názov  obstarania Hodnota v € s DPH Identifikácia vybratého uchádzača
1.

 

Stravné lístky 2.409,96,-€ Vaša Slovensko, Bratislava
2.

 

Oprava ČOV 1.041,96,-€ Saneko, Nivnice
3.

 

Lyžiarsky výcvik – záloha 1.000,00,-€ Hotel Kľak, Fačkovské sedlo
4.

 

Lyžiarsky výcvik – doplatok 1.118,20€ Hotel Kľak, Fačkovské sedlo
5.

 

Revízia , tesnostné skúšky tlakových a plynových zariadení 1.238,66€ Ventil Servis Malacky

 

Rok :2013 – 2. štvrťrok

 

P.č .

 

 Názov  obstarania Hodnota v € s DPH Identifikácia vybratého uchádzača
1.

 

Oprava strechy 1.405,00€ Zdenko Kubec, Závod

 

Rok: 2013 – 3. štvrťrok

 

P.č .

 

 Názov  obstarania Hodnota v € s DPH Identifikácia vybratého uchádzača
1. Stravné lístky 2.620,72€ Vaše Slovensko, Bratislava

 

Rok: 2013 – 4. štvrťrok

 

P.č .

 

 Názov  obstarania Hodnota v € s DPH Identifikácia vybratého uchádzača
1.

 

Potraviny 1.114,18€ Melichar Pavol , Malacky

 

2.

 

Oblečenie pre chlapcov 1.461,40€ Pilný Vladimír, Malacky
3.

 

Drogistický tovar 1.149,72€ Bača Ivan, Studienka

 

4. Stavebný materiál 1.205,64€ Stavmat In, Malacky

 

Reedukačné centrum 1106, 90873 Veľké Leváre

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou  podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami  vyššími  ako 1 000,- €:

Rok: 2014 – 1. štvrťrok

 

P.č .

 

 Názov  obstarania Hodnota v € s DPH Identifikácia vybratého uchádzača
1.

 

Stravné lístky 2.410,72,-€ Vaša Slovensko, Bratislava
2.

 

Lyžiarsky výcvik 2.340,00,-€

 

Hotel Kľak, Fačkovské sedlo
3.

 

Revízia kotlov a expanzných nádob 1.224,61,-€

 

Ventil servis Malacky

 

Rok: 2014 – 3.štvrťrok

 

P.č .

 

 Názov  obstarania Hodnota v € s DPH Identifikácia vybratého uchádzača
1.

 

Letný pobyt chlapcov 1.142,40,-€ Libemija Piešťany
2.

 

Stravné lístky 2.920,72,-€ Vaša Slovensko
3.

 

 

Rok: 2014 – 4. štvrťrok

 

P.č .

 

 Názov  obstarania Hodnota v € s DPH Identifikácia vybratého uchádzača
1.

 

Oprava kovania na oknách 1.380,00,-€ Aspect Line Dunajská Streda
2.

 

PC+tlačiareň+monitor 1.046,40,-€ Commodity Malacky
3.

 

 

Reedukačné centrum 1106, 90873 Veľké Leváre

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami  vyššími  ako 1 000,- €:

Rok: 2015 – 1. štvrťrok

 

P.č .

 

 Názov  obstarania Hodnota v € s DPH Identifikácia vybratého uchádzača
1.

 

Stravné lístky 3.160,72,-€ Vaša Slovensko
2.

 

Lyžiarsky výcvik 2.293,30,-€ Kľak, Fačkovské sedlo
3.

 

Revízie kotlov a expanzných nádob 1.168,01,-€ Ventil Servis Malacky

 

Rok 2015 – 3. štvrťrok

 

P.č .

 

 Názov  obstarania Hodnota v € s DPH Identifikácia vybratého uchádzača
1.

 

Stravné lístky 4.216,12,-€ Vaša Slovensko, Bratislava
2.

 

Potraviny 1.064,15,-€ Mabonex, Piešťany
3.

 

 

Reedukačné centrum 1106, 90873 Veľké Leváre

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami  vyššími  ako 1 000,- €:

Rok 2016 – 1. štvrťrok

 

P.č .

 

 Názov  obstarania Hodnota v € s DPH Identifikácia vybratého uchádzača
1.

 

Plastové vchodové dvere 1.410,97 Aspect Line

Dunajská Streda

2.

 

Lyžiarsky výcvik 1.668,00 Hotel Kľak, Fačkovské sedlo
3.