Rada školy

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený za
1. Mgr. Zuzana Miženková predseda pedagog. zamestnanec
2. Mgr. Lucia Geclerová Baranová člen nepedagog. zamestnanec
3. p. Rastislav Landl člen pedagog. zamestnanec
4. p. Rastislav Hýll člen pedagog. zamestnanec
5. p. Magdaléna Habudová člen pedagog. zamestnanec
6. PaedDr. Lucia Takáčová člen za zriaďovateľa – Okresný úrad BA
7. Mgr. Rudolf Novák člen za zriaďovateľa – Okresný úrad BA
8. Bc. Štefan Kudlička člen za zriaďovateľa – Okresný úrad BA
9. nprap. Mgr. Branislav Lopoš člen za zriaďovateľa – Okresný úrad BA
10. PaedDr. Katarína Kováčová člen za zriaďovateľa – Okresný úrad BA
11. Mgr. Martin Potočňák člen za zriaďovateľa – Okresný úrad BA