Rada školy

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený za
1. Mgr. Dana Gajdošová predseda pedagog. zamestnanec
2. Mgr. Lucia Geclerová-Baranová podpredseda nepedagog. zamestnanec
3. Mgr. Juraj Hýll člen pedagog. zamestnanec
4. p. Beňa Dávid člen pedagog. zamestnanec
5. p. Magdaléna Habudová člen pedagog. zamestnanec
6. PaedDr. Anna Gabron člen za zriaďovateľa – Okresný úrad BA
7. Mgr. Tomáš Lietavec člen za zriaďovateľa – Okresný úrad BA
8. Mgr. Anna Valentová člen za zriaďovateľa – Okresný úrad BA
9. PaedDr. Dana Kovárová člen za zriaďovateľa – Okresný úrad BA
10. PaedDr. Katarína Kováčová člen za zriaďovateľa – Okresný úrad BA
11. Mgr. Jana Gers člen za zriaďovateľa – Okresný úrad BA