Krúžky

Záujmové krúžky v RC Veľké Leváre
šk. rok 2018/2019

PO 15:15 – 16:45 Nohejbalový PhDr. Šimek Peter,

Mgr. Hýll Juraj

18:00 – 19:00 Kulturistický Landl Rastislav,

Janovič Patrik

UT 14:45 – 16:15 Futbalový Mgr. Bartek Ján

PhDr. Šimek Peter

ST 15:15 – 16:45 Stolnotenisový Bc. Krchnák Lukáš,

Král Ferdinand

15:30 – 17:00 Hudobno–dramatický Mgr. Geclerová – Baranová
ŠT 14:45 – 16:15 Volejbalový PhDr. Šimek Peter,

Mgr. Hýll Juraj

18:00 – 19:00 Výtvarný Mgr. Bilkovičová Denisa,

Májeková Martina

SO,NE 13:00 – 17:30 Cyklistický Landl Rastislav,

Mgr.Bartek Ján

13:00 – 17:30 Prírodovedno-turistický Král Ferdinand,

Mgr. Bilkovičová Denisa

 UT 18:00 – 19:00 Krúžok šikovných rúk Mgr. Podstupková Jaroslava
10:30 – 12:00 Atletický