Krúžky

Záujmové krúžky v RC Veľké Leváre
šk. rok 2018/2019

PO

 

 

PO

15:15 – 16:45

 

 

18:00 – 19:00

Nohejbalový

 

 

Hudobný krúžok

Branderský Richard,

Mgr. Hýll Juraj

 

Mgr. Bartek Ján

Branderský Richard

 UT 14:45 – 16:15 Futbalový Mgr. Bartek Ján

PhDr. Šimek Peter

ST 18:00 – 19:00 Kulturistický Mgr. Uhrinec Tomáš

Janovič Patrik

ST 15:15 – 16:15 Stolnotenisový Mgr. Hýll Juraj

Král Ferdinand

ŠT 14:45 – 16:15 Volejbalový Mgr. Uhrinec  Tomáš

Beňa Dávid

18:00 – 19:00 Výtvarný Mgr. Kollárová Zuzana

Májeková Martina

SO,NE 13:00 – 17:00 Cyklistický Beňa Dávid

Branderský Richard

13:00 – 17:00 Prírodovedno-turistický Král Ferdinand,

Janovič Patrik

11:00 – 12:00 Atletický  podľa disciplín