Krúžky

Záujmové krúžky v RC Veľké Leváre
šk. rok 2018/2019

PO

 

 

PO

15:15 – 16:45

 

 

18:00 – 19:00

Nohejbalový

 

 

Hudobný krúžok

 Mgr. Hýll Juraj

Mgr. Bartek Ján

 

Mgr. Kollárová Zuzana

Rišková Pavlína

 

 UT 14:45 – 16:15 Futbalový  Mgr. Bartek Ján

Mgr, Hýll Juraj

ST 18:00 – 19:00 Kulturistický  Janovič Patrik

Uhrinec Tomáš

ST 15:15 – 16:15 Stolnotenisový  Májeková Martina

Král Ferdinand

ŠT 14:45 – 16:15 Volejbalový  Mgr. Uhrinec Tomáš

Rišková Pavlína

18:00 – 19:00 Výtvarný  Mgr. Kollárová Zuzana

Májeková Martina

SO,NE 13:00 – 17:00 Cyklistický
13:00 – 17:00 Prírodovedno-turistický
11:00 – 12:00 Atletický  podľa disciplín