OO PZ Malacky

Kontaktné údaje na políciu OO PZ Malacky

nikoleta.kubinova@minv.sk     0961513727

zuzana.pernecka@minv.sk       0961513728

chranimedeti@minv.sk

 

stála služba Obvodné oddelenie Policajného zboru Malacky  0961513705, 034/772 22 33  oopzmalacky@minv.sk