Naša činnosť

Vianoce 2023 v RC Veľké Leváre

    

 

Výlet na hrad Branč

  

 

Výlet na zrácaninu hradu Korlátko

  

Počas letných prázdnin 2023 boli chlapci z RC Veľké Leváre na výlete na zrúcanine hradu Korlátko.

 

55.ročník športových hier

   

V dňoch od 21. do 24. mája 2023 sa v RC Veľké Leváre uskutočnil 55.ročník športových hier chlapcov reedukačných a diagnostických centier. Chlapci z RC Veľké Leváre obsadili celkovo 3. miesto.

 

Zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti u mladých ľudí z reedukačného centra.

Cieľom projektu je MOTIVOVAŤ a NAUČIŤ mladých ľudí z reedukačného centra viesť si rozpočet. Mladí ľudia z osobitne zraniteľnej skupiny sú schopní peniaze zarábať, ale často ich utrácať a následne strácať v dôsledku nízkej finančnej gramotnosti. Finančná NEgramotnosť môže z týchto mladých ľudí ľahko urobiť chudobných a z chudobných ešte chudobnejších, ktorí sa tak dostávajú na okraj spoločnosti. Čím budú finančne vzdelanejší, tým ľahšie rozpoznajú situácie, ktoré im môžu priniesť výhodu, ale aj tie, ktoré ich môžu ohroziť.

  

Formou vzdelávacích kampaní, workshopov sme u chlapcov z reedukačného centra zvyšovali úroveň finančnej gramotnosti .

  

Hovorili sme  o rizikách, ktorým čelia, ako vyzerá uvedomelé spotrebiteľské správanie v konkrétnej životnej situácii, rozumné hospodárenie s osobným rozpočtom, zodpovedné požičiavanie si, nižšia finančná zraniteľnosť, sporenie/investovanie, výber vhodného finančného produktu, bezhotovostné platby a hotovosť, rozpoznávanie falzifikátov Ochrana osobných finančných údajov a iné.
ZÁŽITKOVÝM UČENÍM umožňujeme mladým ľuďom rozvíjať a meniť svoje vedomosti, schopnosti, postoje a hodnoty v bezpečnom, zábavnom a podnetnom prostredí.

„Vzdelávanie Zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti u mladých ľudí z reedukačného centra je financované z Grantových programov Nadácie NBS.“

 

Výlet vlakom do ZOO v Bratislave

      

 

Výlet do Slovenského národného múzea v Bratislave

     

 

Enviromentálna vychádzka do prírody po náučnom chodníku pri rieke Morava

    

 

Medzinárodný deň detí a opekanie špekáčikov

   

 

Výlet na Bratislavský hrad a prechádzka pred Prezidentským palácom v Bratislave 

     

 

Zakladanie skalky v našom zariadení

     

 

Výlet na DEVÍN a MOST SLOBODY

          

 

Návšteva Cinemax Skalica na rozprávke Kocúr v čižmách

  

Dňa 22. januára 2023 naši chlapci spolu s vychovávateľmi navštívili kino v Skalici.

 

Vianoce v RC Veľké Leváre 

      

 

XX. ročník medzinárodnej súťaže v stolnom tenise žiakov odborných učilíšť a reedukačných centier 

      

Dňa 26.10.2022 sa uskutočnil Medzinárodný turnaj v stolnom tenise v Košiciach. Chlapci z RC Veľké Leváre obsadili pekné 3.miesto .

 

Vianočný futbalový turnaj v Sološnici

      

Dňa 14.12.2022 sa uskutočnil vianočný futbalový turnaj v Sološnici. Chlapci z RC Veľké Leváre obsadili 3. miesto.

 

Turnaj v stolnom tenise o pohár starostu obce Veľké Leváre 19.3.2022

  

Naši chlapci obsadili 1. a 3. miesto v kategórii do 40 rokov.

 

Letné prázdniny 2022

         

Počas letných prázdnin sa naši chlapci zúčastnili rôznych výletov (štrkovisko Malé Leváre, zrúcanina hradu Korlátko, Plavecký hrad, hrad Pajštún) a boli na premiére filmu Thor: Láska a hrom.

 

Výrobky našich chlapcov 

       

Počas odborného výcviku naši chlapci vyrábajú kŕmidlá a králikárne.

 

Naša mini farma a jazierko

        

     

V rámci Ergoterapie sa naši chlapci starajú o zvieratká na farme a rybičky v jazierku.

 

Návšteva na premiére filmu Black Adam – 23.10.2022

Naši vychovávatelia išli s chlapcami na premiéru filmu Black Adam.