Aktivity

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY POČAS VÝCHOVNEJ ČINNOSTI

Na úseku mimoškolskej výchovnej činnosti sú realizované predovšetkým tieto aktivity:

 

športové aktivity:

 • futbalový turnaj
 • volejbalový turnaj
 • nohejbalový turnaj
 • beh oslobodenia v Malackách
 • jarný beh o pohár riaditeľa RC
 • jesenné športové trojstretnutie (DC Záhorská Bystrica, RC Sološnica)
 • stolnotenisový turnaj
 • cyklotúry
 • turistické vychádzky
 • jarné športové trojstretnutie (DC Záhorská Bystrica, RC Sološnica)
 • návštevy plavárne Malacky
 • posilňovanie
 • korčuľovanie, hokej
 • floorbal
 • minigolf
 • biliard, stolný futbal
 • turnaj v plážovom futbale
 • badmintonový turnaj
 • turnaj v plážovom volejbale

 

kultúrne a spoločenské aktivity :

 •  návšteva  Bratislavy – Vianočná Bratislava
 • spoločenské stretnutia chlapcov a dievčat z RC Trstín
 • Mikulášsky večierok
 • Plážová diskotéka MDD
 • návšteva Habánskeho dvora – Veľké Leváre
 • návšteva miestnej knižnice
 • návšteva mesta Skalica
 • návšteva filmového predstavenia Bratislava, Malacky
 • divadelné predstavenie Malacky

 

besedy a kvízy :

 • beseda o škodlivosti návykových látok
 • vzťahy medzi príslušníkmi iných rás, postoje, názory
 • príprava na manželstvo a rodičovstvo
 • beseda s príslušníkmi Policajného zboru
 • organizovanie vedomostných súťaží v RC
 • beseda – proti chrípkové opatrenia

 

zoznam akcií počas letných prázdnin:

 •  plážový volejbal
 • turistické vychádzky /Malé Leváre, Veľké Leváre, Studienka, Závod/
 • cyklistické výlety /Tomky, Studienka, Malé Leváre, Šaštín, Malacky/
 • kúpanie /Malé Leváre, Malacky kúpalisko/
 • člnkovanie /Malé Leváre/
 • rybolov a stanovanie /Malé Leváre, Morava/
 • opekanie
 • vychádzky – Rudava, Veľké Leváre, Obora

 

krúžková činnosť :

 • hudobno – dramatický krúžok
 • futbalový krúžok
 • stolnotenisový krúžok
 • volejbalový krúžok
 • nohejbalový krúžok
 • cyklistický krúžok
 • prírodovedno – turistický krúžok
 • krúžok varenia
 • výtvarný krúžok
 • atletický krúžok