Kontakt

Adresa:  Reedukačné centrum Veľké Leváre 1106
908 73 Veľké Leváre
 

Tel. č: 

034/7794484
0905/508 948 – riaditeľ RC
IČO: 17050162
DIČ:2021049745
www.rcvelkelevare.sk
e-mail: rcvelkelevare@gmail.com